Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

registerlied

categorie: formele genres
lied waarvan de tekst bestaat uit een aaneenschakeling van beginregels van andere liedjes, doorgaans zonder veel samenhang.

Genre registerlied: 37 liederen.


voorbeeld 1

Register-Lied, ofte de aangenaamste Voyzen, springende van de Os op den Ezel [=van de hak op de tak].
Stem: Waar zal ik mijn klagt volende. Of: Piet en Trijn.

Daar was een Maget vol benouwen. (1)
En za Trompen en Trompet. (2)
Van Wilhelmus van Nassouwen. (3)
Dan van niet na Bed na Bed.
Dan al weer een Sarabanden.
Dan mijn Leven en mijn Long.
In Babylon met onverstanden.
In het Jaartje doen ik was jong.

Van een Meysje jong van jaaren.
Van de Mey die toond ons bly.
En van Anke Anke Saren.
En ook van Eykokkery.
Wie wil nu Raboorde koopen.
Hanzelijn over de Heyden ree.
'k Heb met de Rommelpot geloopen.
'k Voer lest over de Zee wilje mee.

Uit: De Oostindische Theeboom (1767).
Elke regel is het begin van een bekend liedje:
(1) "Daar was een Maget vol benouwen" is "Een opregt Verhaal, van een Ryke Jonker, dewelke een Maagd die van hem Bevrugt was, heeft Vermoord, en met een ander wilde Trouwen, waar over hy is gerabraakt, geschied in 't Graafschap Steenbergen" (De Nieuwen Haagze Parnassus Maagden-Berg, na 1711)
(2) "Sa, Trompen en Trompetten!" is een "Bruylofs-Liedeken van d'Heer Tromp" (admiraal Cornelis Tromp huwde in 1667)
(3) "Wilhelmus van Nassouwen" is het beroemde geuzenlied, tegenwoordig nationaal volkslied.
(enz.)

naar dit lied