Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

schutterslied

categorie: groepen
lied gezongen door of bedoeld voor leden van een schutterij, dat wil zeggen een plaatselijke militie van mensen die daarnaast ook een burgerlijk beroep uitoefenden. De instelling bestond vanaf de Middeleeuwen tot aan het begin van de 20e eeuw.

Genre schutterslied: 12 liederen.


voorbeeld 1

Schutterslied.
(Wijs: Wien 't Neêrlands bloed enz.)

1. Op mannen! op, het uur is daar!
Dat burgertrouw en pligt,
Ons roept voor haardstede en altaar,
In 't hagch'lijkst tijdgewricht!
Wie kan, grijp' nu de wapens aan,
Voor de eer van 't Vaderland,
Wie kan, treê nu, op de eerebaan,
Van 't roemrijk Nederland! (bis.)

2. Ons Haarlem blonk sints eeuwen her,
Met onverdoofb'ren glans,
Gelijk de held're avondster,
Aan Neêrlands glorietrans!
Dat tuigen jaren voor en na,
Van moed, beleid en trouw,
In Hasselaar(*) en Ripperda!
En menig' wakk're vrouw! (bis.)

3. Op mannen op, nog 't zelfde bloed,
Zoo trouw aan Nassaus stam,
Gloeit immers nog in ons gemoed,
Met de eigen heldenvlam!
(enz.)

Uit: Johannes Daane, Haarlems schutterslied (ca. 1830). Oproep aan de Haarlemse schutterij om op te trekken naar het opstandige België. Daarbij wordt het dappere gedrag van Haarlemmers uit vervlogen tijden in herinnering geroepen, zoals Kenau Simons Hasselaar en bevelhebber Ripperda, actief tijdens het beleg van Haarlem door de Spanjaarden in 1573.

naar dit lied