Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opgenre:                                        

sonnet

categorie: formele genres
14-regelige dichtvorm bestaande uit 2x4 en 2x3 versregels, in principe niet om te zingen maar om te lezen. Een enkele keer werden sonnetten echter gezongen op speciaal daartoe gecomponeerde melodie├źn.

Genre sonnet: 16 liederen.


voorbeeld 1

Sonnet. Den Sondaer verhaelt gheheel syne ghesteltenisse.

Als ick ter Weerelt merck', hoe dat't met my al gaet;
Mijn leven voel' ick eerst oprecht een doot te sijne:
Mijn blijscap; druck en anxst: mijnen loon; moeyt', en pijne:
Mijn betrouw; kraeckend' ijs: mijn hope; wanckel staet.

Mijn verstandt, wort verdooft, door menighen quaen raedt:
Mijnen troost, word gheputt uyt eene valsche mijne:
Mijn lacchen, in hem self is bitterder dan brijne.
Het werck van mijnder oogh', is weenen vroegh, en laet.

Mijn herte light ghepackt, in hopen, en in duchten:
Mijnen benouwden gheest, doet anders niet dan suchten:
Mijn gramschap, als een Vier van stoppelen op-gaet:

Mijn voetsel is 'tfenijn, dat ick in mijn hert hebbe:
De keten die my bindt, is eenen drommen draet:
De Vangh'nis die my praemt, is maer een spinnen-webbe.

Uit: Justus de Harduwijn, Goddelicke lof-sanghen (Gent 1620). Bij de tekst staat een melodie met een vocale baspartij afgedrukt.

naar dit lied