Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opalfabetische lijst van genres

genrecategorieomschrijving
abcliedformele genreslied waarvan de eerste letters van de versregels het alfabet vormen, of [...]
acrostichonformele genreslied waarvan de eerste letters van de versregels of de eerste letters van [...]
adventsliedjaarkringlied over de advent (de komst van God op aarde, dus Jezus' geboorte), of [...]
adviesliedallerlei soorten liederenlied waarin een advies gegeven wordt.
afscheidsliedgelegenhedenlied waarin afscheid wordt genomen, bijvoorbeeld van een geliefde of van [...]
aftelliedkinderenkinderlied waarin [...]
aftelrijmkinderenkinderrijm waarin wordt geteld of afgeteld, meestal om te bepalen wie [...]
allegorisch liedallerlei soorten liederenlied over of gezongen door een allegorische figuur.
ambachtsliedwerklied waarin de lof van een ambacht of beroep gezongen wordt, of lied dat [...]
amusementsliedvermaakmin of meer grappig lied met een verhaal zonder al te veel diepgang, soms [...]
anti-drinkliedvermaaklied waarin de nadelen van overvloedig drankgebruik worden benadrukt.
anti-geuzenliedpolitiek en geschiedenispolitiek lied [...]
anti-huwelijksliedlevenscycluslied waarin ongehuwden het huwelijk wordt afgeraden, vaak door een [...]
anti-liefdesliedliefde en sekslied waarin de zanger de liefde afzweert, vaak na een verbroken relatie. [...]
anti-oorlogsliedpolitiek en geschiedenispolitiek lied waarin men zich uitspreekt tegen een bepaalde oorlog of [...]
antifoongodsdienstgregoriaans gezang ter omlijsting van de psalmodie, of daar een [...]
antwoordliedformele genreslied waarin antwoord wordt gegeven op een ander lied of op een vraag. Vaak [...]
arbeidersliedwerklied van of over arbeiders, vaak sociaal of politiek getint.
avondgebedgodsdienstzie avondlied.
avondliedgodsdienstlied dat 's avonds wordt gezongen, meestal als gebed voor het slapen gaan. [...]
balladeverhalenoud verhalend lied, doorgaans een tragische liefdesgeschiedenis. De tekst [...]
bedelliedwerklied over bedelen, of lied gezongen bij het bedelen, ook door werklozen.
bedevaartsliedgodsdiensthetzelfde als
begrafenisliedlevenscycluslied dat geschreven is voor een begrafenis of dat een begrafenis [...]
bespiegelend liedgodsdienstlied waarin een wereldlijk of geestelijk onderwerp aandachtig wordt [...]
beurtzangformele genreshetzelfde als
bijbels historieliedgodsdienstlied dat een geschiedenis uit de Bijbel vertelt, zoals de verhalen van de [...]
bijbels lofliedgodsdienstopgenomen onder loflied.
boerenliedwerkopgenomen onder
boertig liedvermaakhetzelfde als kluchtlied.
bruiloftsliedlevenscycluslied geschreven voor een huwelijk van bepaalde personen, of een lied om [...]
canonformele genreslied waarvan de melodie in canon kan worden gezongen.
carnavalsliedjaarkringlied gezongen tijdens het carnavalsfeest, dat gevierd wordt tijdens de [...]
christelijk liedgodsdiensthetzelfde als
Christusliedgodsdienstlied gericht tot Jezus Christus, of over het leven van Jezus Christus. [...]
dageliedliefde en sekshetzelfde als
dageraadsliedliefde en seksin beginsel middeleeuws lied waarin twee gelieven 's nachts samen zijn en [...]
dankliedgodsdienstlied waarin dank wordt uitgesproken, bij voorbeeld aan God voor/na de [...]
dansliedvermaaklied waarop gedanst wordt; dat kan uit het opschrift of uit de tekst [...]
dansmuziekvermaakinstrumentale melodie om op te dansen. Als erbij gezongen wordt is het een [...]
devoot liedgodsdienstniet-schriftuurlijke, persoonlijke, vrome uiting van liefde tot en geloof [...]
dialectliedgroepenlied dat bewust in een dialect is gesteld; in de vroegmoderne tijd vaak [...]
dialoogliedformele genreslied waarbinnen vraag en antwoord gegeven wordt in de directe rede. Dit in [...]
doopliedlevenscycluslied geschreven ter gelegenheid van de doop van een kind of een volwassene.
driekoningenliedjaarkringlied behorende bij het Driekoningenfeest (6 januari). Ofwel verhaalt het [...]
drinkliedvermaaklied waarin de geneugten van het drinken van bier, wijn etc. worden [...]
droomliedliefde en sekslied waarin een droom wordt verteld, vaak amoureus of erotisch van aard.
echoliedformele genreslied waarin de zanger door een echo wordt beantwoord.
eekliedwerkopgenomen onder
erotisch liedliefde en sekslied over seks. Teksten waarin seksuele handelingen of geslachtsorganen [...]
feestliedvermaaklied gezongen tijdens een feest of daarvoor gemaakt. Het betreft [...]
filmliedtheaterlied gezongen in een film, of daaraan ontleend.
gebedgodsdienstgesproken of stil gebed, in elk geval niet hardop gezongen. Vgl.
gebedsliedgodsdienstlied waarin God, Jezus, Maria of een ander goddelijk of heilig wezen [...]
geestelijk liedgodsdienstin beginsel een lied aangaande de godsdienst dat buiten de kerk wordt [...]
gelegenheidsliedgelegenhedenlied dat is gemaakt voor en/of wordt gezongen bij een bepaalde gebeurtenis [...]
gespeelkensliedliefde en seksmiddeleeuws lied waarin twee of meer vriendinnen hartsgeheimen uitwisselen.
gesprekformele genresniet-gezongen gesprek, meestal tussen een interviewer en een zegspersoon.
geuzenliedpolitiek en geschiedenispolitiek of historielied uit de Opstand tegen Spanje of de daaruit [...]
gezelschapsliedvermaakoorspronkelijk een lied om gedurende een vrolijk samenzijn te zingen, [...]
gezongen catechismusgodsdienstlied waarin de belangrijkste bepalingen van de leer van een [...]
gezongen geloofsbelijdenisgodsdienstde artikelen des geloofs, berijmd en op een melodie gezet (bij de [...]
gezongen onze vadergodsdienstberijmde, metrische versie van het gebed "Onze vader", bedoeld om te zingen.
gezongen tien gebodengodsdienstde tien geboden van Mozes, uit de Bijbel, berijmd en op een melodie gezet.
gloriagodsdienstzie loflied.
glossenliedgodsdienstgeestelijk lied in de volkstaal, geënt op een Latijns gezang waaraan her [...]
grafliedlevenscyclusEen lied dat bij een graf gezongen wordt, vaak gericht tot de overledene. [...]
gratieliedgodsdienstzelfde als danklied.
heiliedwerklied gezongen tijdens het handmatig heien, om het heiblok gezamenlijk [...]
heiligenliedgodsdienstverhalend of bespiegelend lied over een of meer specifieke heiligen, [...]
hemelvaartsliedjaarkringlied over de hemelvaart van Jezus Christus (40 dagen na Pasen); of lied [...]
herdenkingsliedgelegenhedenlied gemaakt voor de herdenking van een politieke of historische [...]
herdersklachtliefde en sekslied waarin een herder klaagt over een afwijzende of ontrouwe of herderin. [...]
herdersliedliefde en sekslied van of over een of meer herders en/of herderinnen, vaak in verband [...]
historieliedpolitiek en geschiedenisverhalend lied over een historische gebeurtenis of reeks gebeurtenissen. [...]
humoristisch liedvermaakhetzelfde als kluchtlied.
inkeerliedgodsdienstopgenomen onder devoot [...]
intreeliedgelegenhedenzie
jaarliedjaarkringhetzelfde als
jagersliedwerklied, van of over een jagersman, vaak met seksuele bijbetekenis.
jubelliedemotieszie vreugdelied en [...]
kampeerliedvermaaklied over kamperen, trekken, vakantie in de buitenlucht, het kampvuur enz. [...]
kermisliedvermaaklied, ter gelegenheid van de/een kermis gemaakt; en/of dat op de kermis [...]
kerstliedjaarkringlied over de geboorte van Jezus Christus, of lied dat met kerstmis [...]
kettingliedformele genreslied waarin steeds een element uit het laatste deel van een strofe wordt [...]
kinderliedkinderenlied gezongen door kinderen, vaak uit de mondelinge traditie. Soms [...]
klaagliedemotieslied waarin uiting wordt gegeven aan gevoelens van verdriet. Specifieke [...]
klapliedkinderenkinderlied om te [...]
klinkerliedformele genreslied met een refreintje "A A A" in het eerste couplet, "E E E" in het [...]
kluchtliedvermaaklied dat grappig, kluchtig, humoristisch of boertig is bedoeld, soms in [...]
knieliedkinderenkinderlied om te zingen bij het spelletje paardje-rijden op de knie van [...]
komisch liedvermaakhetzelfde als kluchtlied.
koortheatertekst gezongen of voorgedragen door een koor, in het bijzonder in een [...]
kringspelkinderenkinderlied gezongen tijdens een kringspelletje.
leisjaarkringhetzelfde als kerstlied.
lenteliedjaarkringongeveer hetzelfde als
leugenliedvermaakklucht- of kinderlied waarin zwaar overdreven, onmogelijke dingen worden [...]
levensliedverhalensentimenteel lied, meestal over een treurig verlopen leven inclusief [...]
liefdesklachtliefde en seksliefdeslied waarin [...]
liefdesliedliefde en sekslied van een verliefde zanger (de ik-figuur), of een ander lied met de [...]
lofliedgodsdienstlied waarin lof wordt geuit op een al dan niet goddelijk persoon of een [...]
Marialiedgodsdienstlied over Maria (de moeder van Jezus Christus) of aan haar gericht. [...]
marktliedwerklied waarin over de markt gezongen wordt of dat in de mond van een [...]
marsliedwerklied om te zingen tijdens het marcheren. Kan overlappen met
martelaarsliedgodsdienstverhalend lied over of loflied op één of meerdere martelaren, uit de [...]
matrozenliedwerkopgenomen onder
meiliedjaarkringlied waarin de lente wordt aangekondigd, waarin de lof der mei wordt [...]
minneklachtliefde en sekshetzelfde als
minneliedliefde en sekshetzelfde als
modeliedvermaaklied op de nieuwste mode, komisch en/of kritisch. Overlapt met
moordliedverhalenverhalend lied over een moord, doorgaans gebaseerd op een ware gebeurtenis [...]
moralistisch liedgodsdienstlied met een moraal (zedenles), die meestal in de laatste strofe wordt [...]
morgenliedgodsdienstlied dat 's ochtends wordt gezongen. Vooral in het geestelijke domein, als [...]
mystiek liedgodsdienstlied waarin de zanger uiting geeft aan zijn of haar hartstochtelijke [...]
mythologisch liedverhalenlied waarin een verhaal uit de Antieke mythologie verteld wordt of een [...]
nieuwjaarsliedjaarkringlied gezongen op nieuwjaarsdag, bijvoorbeeld als gelukwens of als [...]
nonsensliedvermaaklied waarin onzin wordt uitgeslagen. Verwant met
ochtendliedgodsdiensthetzelfde als morgenlied.
oogstliedjaarkringlied gezongen tijdens het oogstfeest of bij het binnenhalen van de laatste [...]
oorlofliedgelegenhedenhetzelfde als
oorlogsliedpolitiek en geschiedenislied uit tijden van oorlog, om soldaten aan te moedigen of om het publiek [...]
opvoedkundig liedkinderenkinderlied met een [...]
opwekkingsliedgodsdienstNederlandse versie van de gospel hymn: een eenvoudig, geestdriftig [...]
opzegverskinderengedicht om voor te dragen, in tegenstelling tot zingen. Vaak een gedicht [...]
oranjeliedpolitiek en geschiedenispolitiek lied ten faveure van het huis Oranje-Nassau als stadhouderlijk of [...]
overwinningsliedpolitiek en geschiedeniszie triomflied.
paasliedjaarkringlied over de opstanding van Jezus Christus uit de dood, hetgeen wordt [...]
palmpasenliedjaarkringlied gezongen op Palmzondag of Palmpasen, de zondag vóór Pasen; dan [...]
passieliedjaarkringlied over het lijden (de passie) van Christus. Een bijzonder geval van een [...]
pastoraleliefde en sekszie herderslied en [...]
pelgrimsliedgodsdienstlied gezongen door pelgrims tijdens de bedevaart.
pinksterliedjaarkringlied over de uitstorting van de Heilige Geest (vlammen op hoofden, het [...]
politiek liedpolitiek en geschiedenislied waarin een politieke overtuiging wordt uitgedragen. Een politiek lied [...]
protestliedpolitiek en geschiedenislied waarin wordt geprotesteerd tegen politieke of sociale omstandigheden. [...]
psalmgodsdiensttekst van een psalm uit de Bijbel, vertaald in de volkstaal, meestal op [...]
rampliedverhalenlied over een sensationeel onheil, zoals een overstroming, storm, brand, [...]
ratelaarsliedwerklied gezongen door de nachtwacht, die met een ratel of klepper liep, en [...]
reclameliedallerlei soorten liederenlied waarin koopwaar wordt aangeprezen.
rederijkersliedgroepenlied dat door een rederijker is geschreven. Herkenbaar aan de vermelding [...]
regionaal volksliedgroepenlied waarin de lof gestoken wordt van een provincie of streek. Vaak met de [...]
registerliedformele genreslied waarvan de tekst bestaat uit een aaneenschakeling van beginregels van [...]
reitheaterin de eerste helft van de 17e eeuw hetzelfde als
reidansvermaakdanslied gezongen [...]
retrogradeliedformele genreslied waarvan men elke versregel eerst van voren naar achteren moet zingen [...]
reuzenliedjaarkringlied gezongen tijdens een ommegang waarin een reus wordt rondgevoerd.
revueliedtheaterlied gezongen in een revue, of daaraan ontleend. In de Liederenbank niet [...]
rommelpotliedjaarkringlied gezongen tijdens het "omlopen", d.w.z. het langs de deuren gaan en [...]
rondeelformele genresmiddeleeuwse dichtvorm die begint met een refrein AB dat een keer [...]
rouwliedemotieslied waarin uiting wordt gegeven aan verdriet over de dood van iemand. Dat [...]
ruiterliedliefde en seksverhalend lied over een ruiter en een meisje.
samenspraakformele genreszie dialooglied.
scatologisch liedvermaaklied over menselijke uitwerpselen.
scheldliedemotieszie spotlied.
schippersliedwerkopgenomen onder
schlagervermaaksuccesvol populair lied in de Duitse of Centraal-Europese volkse traditie. [...]
schommelliedkinderenlied om te zingen tijdens het schommelen.
schoolliedkinderenlied om op school te zingen.
schriftuurlijk liedgodsdienstlied dat in belangrijke mate gebaseerd is op een of meer bijbelcitaten. [...]
schuttersliedgroepenlied gezongen door of bedoeld voor leden van een schutterij, dat wil [...]
seizoensliedjaarkringlied over een seizoen. Omvat zomer-, herfst- en winterlied. In plaats van [...]
sentimenteel liedvermaakgevoelig, volgens sommigen overdreven gevoelig, lied over een zielige [...]
sequensgodsdienstsequentia: een van oorsprong liturgisch Latijns geestelijk gezang met de [...]
serenadeliefde en seksliefdeslied dat 's avonds onder het venster van de geliefde wordt [...]
shantywerklied dat matrozen zongen om gezamenlijke werkzaamheden ritmisch te [...]
sint-maartensliedjaarkringlied gezongen tijdens het sint-maartensfeest door kinderen die langs de [...]
sinterklaasliedjaarkringlied gezongen door kinderen tijdens het sinterklaasfeest of in de aanloop [...]
slaapliedallerlei soorten liederenlied om iemand in slaap te zingen of dat door iemand wordt gezongen [...]
slijpersliedwerkopgenomen onder
soldatenliedwerklied gezongen door soldaten en/of over het soldatenleven.
sonnetformele genres14-regelige dichtvorm bestaande uit 2x4 en 2x3 versregels, in principe [...]
spelliedkinderenkinderlied om te zingen bij een spel. Apart benoemd zijn
sportliedgroepenlied waarin een sport of sportheld wordt geprezen, of waarin een [...]
spotliedvermaaklied waarin iemand/iets belachelijk gemaakt wordt, ook als sociale satire. [...]
springliedkinderenkinderlied voor bij [...]
sprookjesliedkinderenlied dat in een sprookje wordt gezongen, of in een muziektheatrale [...]
stapelliedformele genreslied waarbij in elke strofe een element wordt toegevoegd, dat in de [...]
stotterliedvermaakkluchtlied waarin functioneel en consequent gestotterd wordt.
straatliedwerklied dat door een markt- of straatzanger wordt gezongen en te koop [...]
straatroepwerkroep van straatverkoper, bv. "scharensliep!" of "verse mosselen!". Niet [...]
strijdliedpolitiek en geschiedenislied uit tijden van oorlog of politieke spanning, om soldaten aan te [...]
studentenliedgroepenlied gezongen door studenten.
tafelliedvermaaklied dat letterlijk op/aan tafel gezongen werd, bijvoorbeeld bij vrolijke [...]
tegenliedformele genreseen bijzonder soort
toneelliedtheaterlied gezongen in een toneelstuk, hetzij ernstig of kluchtig. Kan door een [...]
triomfliedpolitiek en geschiedenislied waarin victorie gekraaid wordt, bijv. over een gewonnen veldslag. [...]
troostliedemotieslied waarin de aangesprokene getroost wordt, vooral met het geloof of bij [...]
vaderlands liedpolitiek en geschiedenislied waarin de liefde voor het vaderland wordt uitgezongen, dan wel [...]
vastenavondliedjaarkringlied over of gezongen tijdens de vastenavond (de laatste avond voor de [...]
verenigingsliedgroepenlied gezongen door een bepaalde vereniging en daar speciaal voor gemaakt.
verhalend liedverhalenlied waarin een voortgang van gebeurtenissen bezongen wordt, meestal door [...]
verjaardagsliedlevenscycluslied geschreven ter gelegenheid van een bepaalde verjaardag van een [...]
vermaanliedgodsdienstlied waarin de aangesprokene aangesproken wordt op zijn slechte gedrag en [...]
victorieliedpolitiek en geschiedeniszie triomflied.
virelaiformele genreszie virelai-ballade.
virelai-balladeformele genresmiddeleeuwse dichtvorm die in beginsel begint met een refrein gevolgd door [...]
vissersliedwerkopgenomen onder
voetballiedgroepenopgenomen onder sportlied.
volksliedgroepen"volkslied" kan meerdere betekenissen hebben: 1. lied gezongen door het [...]
voordrachtvermaakeen gedicht of prozatekst, doorgaans humoristisch, om sprekend voor te [...]
vraagliedformele genreslied in de vorm van een of meer vragen.
vreugdeliedemotieslied waarin uiting wordt gegeven aan vreugdegevoelens. Zie ook
vrijmetselaarsliedgroepenlied gezongen door vrijmetselaars.
wachterliedliefde en seksin beginsel een lied waarin een wachter optreedt of wordt aangesproken, in [...]
wandelliedvermaaklied over het wandelen of om te zingen tijdens het wandelen.
weerrijmkinderenkinderlied over het [...]
welkomstliedgelegenhedenlied waarin iemand welkom geheten wordt. Als het om rederijkers gaat, is [...]
weversliedwerkopgenomen onder
wiegeliedkinderenlied gezongen bij het in slaap sussen van kinderen.
wilde vespervermaakparodie in de volkstaal op een gregoriaans gezang, vaak nonsensicaal. Dan [...]
yellvermaakspreekkoor.
zeemansliedwerklied over het varen op zee of gezongen door een zeeman. Omvat ook [...]
zendingsliedgodsdienstlied ter bevordering van de zending in de zin van de verspreiding van het [...]