Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by
categorie:

formele genres

genres die niet zozeer worden bepaald door de inhoud of de functie maar door de vorm waarin de liederen gedicht of gecomponeerd zijn. Zie ook glossenlied in de categorie "godsdienst".

genreomschrijving
rondeelmiddeleeuwse dichtvorm die begint met een refrein AB dat een keer gedeeltelijk (A) en een keer [...]
virelai-ballademiddeleeuwse dichtvorm die in beginsel begint met een refrein gevolgd door twee onderling [...]
virelaizie virelai-ballade.
acrostichonlied waarvan de eerste letters van de versregels of de eerste letters van de strofen een naam [...]
abcliedlied waarvan de eerste letters van de versregels het alfabet vormen, of ook wel de eerste [...]
retrogradeliedlied waarvan men elke versregel eerst van voren naar achteren moet zingen en vervolgens van [...]
sonnet14-regelige dichtvorm bestaande uit 2x4 en 2x3 versregels, in principe niet om te zingen maar [...]
echoliedlied waarin de zanger door een echo wordt beantwoord.
canonlied waarvan de melodie in canon kan worden gezongen.
antwoordliedlied waarin antwoord wordt gegeven op een ander lied of op een vraag. Vaak is het een [...]
tegenliedeen bijzonder soort antwoordlied, [...]
dialoogliedlied waarbinnen vraag en antwoord gegeven wordt in de directe rede. Dit in tegenstelling tot [...]
beurtzanghetzelfde als dialooglied.
samenspraakzie dialooglied.
vraagliedlied in de vorm van een of meer vragen.
registerliedlied waarvan de tekst bestaat uit een aaneenschakeling van beginregels van andere liedjes, [...]
klinkerliedlied met een refreintje "A A A" in het eerste couplet, "E E E" in het tweede. "I I I" in het [...]
kettingliedlied waarin steeds een element uit het laatste deel van een strofe wordt hernomen in de [...]
stapelliedlied waarbij in elke strofe een element wordt toegevoegd, dat in de volgende strofen wordt [...]
gesprekniet-gezongen gesprek, meestal tussen een interviewer en een zegspersoon.