Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by
categorie:

werk

genres van liederen die tijdens het werk werden gezongen, dan wel liederen die de beoefenaar van een ambacht of beroep in de mond worden gelegd. Zie ook herderslied in de categorie "liefde en seks".

genreomschrijving
arbeidersliedlied van of over arbeiders, vaak sociaal of politiek getint.
ambachtsliedlied waarin de lof van een ambacht of beroep gezongen wordt, of lied dat bij het uitoefenen [...]
boerenliedopgenomen onder ambachtslied.
vissersliedopgenomen onder ambachtslied.
weversliedopgenomen onder ambachtslied.
slijpersliedopgenomen onder ambachtslied.
zeemansliedlied over het varen op zee of gezongen door een zeeman. Omvat ook schippers- en matrozenlied. [...]
schippersliedopgenomen onder zeemanslied.
matrozenliedopgenomen onder zeemanslied.
shantylied dat matrozen zongen om gezamenlijke werkzaamheden ritmisch te coördineren, zoals het [...]
soldatenliedlied gezongen door soldaten en/of over het soldatenleven.
marsliedlied om te zingen tijdens het marcheren. Kan overlappen met
jagersliedlied, van of over een jagersman, vaak met seksuele bijbetekenis.
marktliedlied waarin over de markt gezongen wordt of dat in de mond van een marktkoopman is gelegd. In [...]
straatliedlied dat door een markt- of straatzanger wordt gezongen en te koop aangeboden, doorgaans op [...]
straatroeproep van straatverkoper, bv. "scharensliep!" of "verse mosselen!". Niet zozeer gezongen, maar [...]
ratelaarsliedlied gezongen door de nachtwacht, die met een ratel of klepper liep, en ook wel ratelaar, [...]
heiliedlied gezongen tijdens het handmatig heien, om het heiblok gezamenlijk tegelijkertijd op te [...]
eekliedopgenomen onder ambachtslied.
bedelliedlied over bedelen, of lied gezongen bij het bedelen, ook door werklozen.