Pollmann BB1938 p46 nr. 23

HET ZOU EEN MEISKEN GAAN HALEN WIJN
Het zou een meisje gaan halen wijn / Het was des avonds al zo laat