Baarlant Dorimena1652 p76 nr. 17

De hemel sluit en eindt [eindigt] / En lost veel wrede rampen