Willems OVLd1848 p166 nr. 59

LXIV. DAER STAET EEN CLOOSTER IN OOSTENRIJC
Daar staat een klooster in Oostenrijk / Het is zo wel gesierd