Willems OVLd1848 p417 nr. 193

CLXXXVII. KERSLIED
Het was een maagd uitverkoren / Daar Jezus af wou zijn geboren