Snellaert ONL1864 p96 nr. 88

88. VAN HET SMIDJE
Wie wil horen een historie / Al van een jonge smid