Bols OVL1897 p23 nr. 16

16. - Kerstlied
En er viel een hemels dauwtje / Al op een blij maagdje rein