Vloten NBK1894 p104 nr. 519

34
In Holland staat een huis / In een lindelaan van jahopsasa