GroenJager GL1930 001: p77 nr. 45

43. Het Paltrokkien
Daar liet reis een boer een paltrok snijden / Een paltrok snijden