Souterliedekens1540a fB8v nr. 15

Den .xv. psalm Conserva me deus. ende is een gulden cleynode
Bewaar mij Heer, op u certein / Staat al mijn hoop en troost alleen


audio