Souterliedekens1540a fI7r nr. 66

Den .lxvi. psalm Deus misereatur nostri
Onze Heer onze God ontfermen moet / En ons gebenedijen


audio