Mincoff DV1939(1550) p14 nr. 7

6. Het soude een meysken gaen om wijn
Es zou een meisje halen wijn / Des avonds alzo spade