PollmannTiggers NV1941 p154 nr. 75

HET ZOU EEN MEISKEN GAAN HALEN WIJN
Het zou een meisje gaan halen wijn / Het was des avonds al zo laat