Hiel ZM1941 p109 nr. 163

121. Mieke, waar zijt ge zoolang gebleven?
Eén twee drie vier vijf zes zeven / Mieke waar zijt gij zo lang gebleven?