NeVolksleven 009: p226 nr. 15

KOMT, VRIENDEN WIJ WETEN ALWEER EEN MOOI LIED (7) ('t Koopmanszoontje)]
Kom vrienden er is alweer een nieuw lied / Wat er eenmaal is geschied