Hiel ZM1941 p343 nr. 648

451. Hoe leit dit kindeken
Hoe ligt dit kindje hier in de kou / Zie eens hoe alle zijn ledetjes beven