Valerius NGK1968(1626) p22 nr. 4

Zijt nu verblijd, in deze tijd, / Laat af van het treurige klagen