Elsland Gez1717 p27 nr. 10

[HET GODEN BANKET. Ter Huwfeest van Muzika en Poezy. In 15 verscheide Zangstukken.] TIENDE ZANGSTUK, EUTERPE, Pypster
Hoe tooi ik best hoe tooi ik best de blonde haren / En vlechten van de bruid? Hoe rukt haar schelle luit