Valerius NGK1968(1626) p33 nr. 8

Laat zang en spel, tamboer en fluit, / Nu klinken tot Gods eer