Valerius NGK1968(1626) p50 nr. 14

Het geween, het gehuil, het gekrijt, op deze tijd, / Ga nu Heer evenzeer weder aan