Valerius NGK1968(1626) p68 nr. 20

Almachtige God gij die ons met uw hand / Geplant hebt tot uw volk hier in dit land