Valerius NGK1968(1626) p86 nr. 26

Wees nu verblijd te dezer tijd / Wie dat gij zijt