Van Duyse I, p725 nr. 335

200. Daer sou een meysje gaen halen wyn A.
Daar zou een meisje gaan halen wijn / Het was des avonds maar alzo laat