Coers LGN1920 170: p4

Kom vrienden hoor naar het geval / Hetgeen ik u zal verhalen