HsDHNMI 4G81 f11v nr. 17

Het beste op aarde is het genoegen / Wel tevreden met zijn staat