Burg Mengelzangen1717 p8 nr. 5

ZANG
Ik bid u bezie doch de wellust mijn vriend / En denk eens te recht wat afgod gij dient