Burg Mengelzangen1717 p13 nr. 10

ZANG
Mijn besje toveresje hoe dus zo verkeerd / Wat zucht je, ontvlucht je hetgeen gij begeert?