Burg Mengelzangen1717 p19 nr. 14

TESAMENSPRAAK.] EERSTE ANTWOORD
Nee wijsgeer die knepen zijn mij wel bekend / Dies wil ik u niet strelen