Burg Mengelzangen1717 p23 nr. 14

TESAMENSPRAAK.] GELYK
Ik weet wel wat gij zoekt / Maar ik zal het geenszins wagen