Burg Mengelzangen1717 p24 nr. 15

ZANG
Tsa tsa grijp aan / Drink uit uw fluit en laat geen glazen staan