Burg Mengelzangen1717 p27 nr. 17

ZANG
Ach ach, ik sterf, ik voel mijn hart beven / Mijn lief belacht