Burg Mengelzangen1717 p29 nr. 19

ZANG
Een ander plukt de vrucht / Waarom mijn ziel zucht