Burg Mengelzangen1717 p32 nr. 21

ZANG
Mijn lieve Clorimene / Gij kunt mij behagen