Burg Mengelzangen1717 p36 nr. 24

ZANG
Dat is wijn, dat is wijn / Recht medicijn