Burg Mengelzangen1717 p122 nr. 66

ZANG
Mijn beurs is plat geworden door het verkeren / En ik heb geen nat om mijn keel te smeren