Burg Mengelzangen1717 p129 nr. 68

ZANG
Schep moed mijn waarde lief, mijn heil, mijn tweede leven / Schoon tegenspoed mij treft en volgt waar ik mij wend