Burg Mengelzangen1717 p137 nr. 72

DRINKLIED
O koele wijn / Gij medicijn