Burg Mengelzangen1717 p155 nr. 82

ZANG
Weg Venuswicht, ik wil uw juk niet meer dragen / Want al de vrucht die gij schenkt baart verdriet