Burg Mengelzangen1717 p185 nr. 96

ZANG
Te bed met mijn zielsvriendin / Schijnt mijn vreugde in top gerezen