Burg Mengelzangen1717 p340 nr. 169

ZANG
Verboden vrucht die mij gestaag komt noden / Ziet gij niet dat ik watertand