Burg Mengelzangen1717 p356 nr. 179

ZANG
Ik heb menigmaal gedacht / Zo de vrees mij niet weerhield