Burg Mengelzangen1717 p358 nr. 181

ZANG
Min wat doet gij ons vrolijk leven / Wijn wat kunt gij vreugde geven

stem: 1

stem: 2