SweertsLeGrand MZ(2)1695 p9 nr. 4

Min en Tegenmin
Ik vind mijn minnaar vol bekoorlijkheden / Wanneer mijn oog hem moet aanschouwen