SweertsLeGrand MZ(2)1695 p43 nr. 14

Welige boompjes uw vruchten en bladeren / Dikwijls veranderen door de tijd