HsUtUB 20A12 p37 nr. 22

Hoe lieflijk rijst gij uit de kimmen